कोकणात गुहागरमध्ये समुद्राच्या जवळ स्वत्:चे घर – १ लाख

कोकणात गुहागरमध्ये समुद्राच्या जवळ स्वत्:चे घर – १ लाख

कोकणात स्वत्:चे घर घ्या. तेही समुद्राच्या अगदी जवळ घ्या. समुद्रापासून अंतर फ़क्त १ कि.मी. आहे. टेरेसमधून फ़ेमस गुहागर समुद्राचा व्ह्यू बघा. सर्व सोईंनी युक्त अशा गुहागर नगर परिषद हद्दीमध्ये घ्या. तेही मँगो व्हिलेज ह्या मोठ्या प्रोजेक्टला लागुनच शेजारीच घ्या. मँगो व्हिलेज ह्या प्रोजेक्टमधील घरांची किंमत रु.३६ लाख आहे. आजूबाजुला वाडी व वस्ती असून लोक रहात … Continue reading »